سایت سومین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی

Polyamorist Nearby

Polyamorist Nearby

The day My partner and i turned 30, I noticed more adored than every other day around me.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : دوشنبه, 21 اکتبر 2019
Conservative Islamic in a Technique Relationship

Conservative Islamic in a Technique Relationship

The boyfriend and I are in a secret association, and that is the only method our relationship probably will function.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : سه شنبه, 8 اکتبر 2019
Conservative Muslim in a Hidden knowledge Relationship

Conservative Muslim in a Hidden knowledge Relationship

Our boyfriend and I are in a good secret bond, and that is winning a hot our relationship can possibly function.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : سه شنبه, 8 اکتبر 2019
Polyamorist Not far away

Polyamorist Not far away

The day I actually turned one month, I noticed more loved than another day in my life.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : دوشنبه, 7 اکتبر 2019
Young Grownup Novels Of which Teach a Growth Mindset

Young Grownup Novels Of which Teach a Growth Mindset

Heroes in books and movies intrigue kids, most of whom may teach any master training on most of these characters.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : چهار شنبه, 2 اکتبر 2019
Polyamorist To your neighbors

Polyamorist To your neighbors

The day I just turned 30th, I thought more adored than almost every other day in my life.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : دوشنبه, 30 سپتامبر 2019
Exploring Theme – Offering to reward to Effective Writing

Exploring Theme – Offering to reward to Effective Writing

Explore one of the essential components to help successful crafting — subject.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 6
ن : admin
ت : سه شنبه, 25 ژوئن 2019
 
 
   "سومين جشنواره نمايشنامه خواني رضوي" به منظور تقويت و گسترش فرهنگ ديني و آشنايي بيشتر کودکان و نوجوانان با سيره عملي امام رضا عليه السلام، كشف و شکوفايي استعداد هاي كودك و نوجوان در زمينه هنر هاي نمايشي وتقويت و گسترش فعاليت نمايشنامه خواني بصورت سراسري برگزار مي گردد.اين فعاليت نو به عنوان يك واسطه تربيتي جذاب و تاثير گذار در مراكز فرهنگي هنري كانون در استان همدان اجرا مي شود.  
 

کلیه امور مربوط به ثبت نام ، دریافت شیوه نامه، فرمهای مربوطه و آموزشهای مختلف را از طریق این وب سایت می توانید دریافت نمائید.

برای ارتباط با دبیرخانه جشنواره با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمائید

hamedanrazavi@gmail.com