سایت سومین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی

Do My Investigation – Good way to Be a success

Do My Investigation – Good way to Be a success

Quite often, instructors give their people a tricky time by determining them homework that surpasses all potential confines of sophistication. And, they have an inclination to overlook that university students convey more programs than merely their types, so terrible collegers end up getting numerous steps for their fingers not plenty of time to do all of it in. So, as a substitute to soothing and relishing their social life, they have to put in their time achieving dull and complicated duties. And that’s just where we can be found in! Our focused lineup of competent writers will assist you complete almost any preparation, letting you look at other activities and handle some time most competently.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : Shmoops
ن : admin
ت : دوشنبه, 1 اکتبر 2018
 
 
   "سومين جشنواره نمايشنامه خواني رضوي" به منظور تقويت و گسترش فرهنگ ديني و آشنايي بيشتر کودکان و نوجوانان با سيره عملي امام رضا عليه السلام، كشف و شکوفايي استعداد هاي كودك و نوجوان در زمينه هنر هاي نمايشي وتقويت و گسترش فعاليت نمايشنامه خواني بصورت سراسري برگزار مي گردد.اين فعاليت نو به عنوان يك واسطه تربيتي جذاب و تاثير گذار در مراكز فرهنگي هنري كانون در استان همدان اجرا مي شود.  
 

کلیه امور مربوط به ثبت نام ، دریافت شیوه نامه، فرمهای مربوطه و آموزشهای مختلف را از طریق این وب سایت می توانید دریافت نمائید.

برای ارتباط با دبیرخانه جشنواره با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمائید

hamedanrazavi@gmail.com