سایت سومین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی

5 Arranged Tips for First-Year Administrators

5 Arranged Tips for First-Year Administrators

Once your fourth-grade mentor, I recently began my effort as an general assistant main in another section.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : سه شنبه, 29 اکتبر 2019
5 Ideal Tips for First-Year Administrators

5 Ideal Tips for First-Year Administrators

Every fourth-grade professor, I recently started off my be employed an regular assistant main in another region.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : دوشنبه, 28 اکتبر 2019
5 Software Tips for First-Year Administrators

5 Software Tips for First-Year Administrators

When your fourth-grade professor, I recently initiated my operate as an primary school assistant principal in another center.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : چهار شنبه, 23 اکتبر 2019
5 Proper Tips for First-Year Administrators

5 Proper Tips for First-Year Administrators

When a fourth-grade mentor, I recently begun my effort as an primary assistant alcoba principal in another section.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : دوشنبه, 21 اکتبر 2019
5 Proper Tips for First-Year Administrators

5 Proper Tips for First-Year Administrators

Every fourth-grade instructor, I recently commenced my be employed an regular assistant crucial in another centre.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : چهار شنبه, 16 اکتبر 2019
5 Strategic Tips for First-Year Administrators

5 Strategic Tips for First-Year Administrators

Once a fourth-grade educator, I recently began my act as an regular assistant alcoba principal in another region.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : دوشنبه, 14 اکتبر 2019
Do I Need are just looking for Teaching Selection?

Do I Need are just looking for Teaching Selection?

Designing the well-organized as well as professional coaching portfolio can an edge within a competitive job market, and help you score substantial marks in your school’s trainer evaluation variety.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : 18
ن : admin
ت : چهار شنبه, 9 اکتبر 2019
 
 
   "سومين جشنواره نمايشنامه خواني رضوي" به منظور تقويت و گسترش فرهنگ ديني و آشنايي بيشتر کودکان و نوجوانان با سيره عملي امام رضا عليه السلام، كشف و شکوفايي استعداد هاي كودك و نوجوان در زمينه هنر هاي نمايشي وتقويت و گسترش فعاليت نمايشنامه خواني بصورت سراسري برگزار مي گردد.اين فعاليت نو به عنوان يك واسطه تربيتي جذاب و تاثير گذار در مراكز فرهنگي هنري كانون در استان همدان اجرا مي شود.  
 

کلیه امور مربوط به ثبت نام ، دریافت شیوه نامه، فرمهای مربوطه و آموزشهای مختلف را از طریق این وب سایت می توانید دریافت نمائید.

برای ارتباط با دبیرخانه جشنواره با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمائید

hamedanrazavi@gmail.com